“พช.หล่มสัก ดำเนินโครงการรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ (เดิน-วิ่ง RUN FOR FIGHT)”

เข้าชม 4 ครั้ง
@พช.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง ฉบับที่ 246 “พช.หล่มสัก ดำเนินโครงการรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ (เดิน-วิ่ง RUN FOR FIGHT)”
10 ต.ค.64 เวลา 17.00.น.
นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มสัก ดำเนินโครงการรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ (เดิน-วิ่ง RUN FOR FIGHT) ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายปัญญา ปานแสง ปลัดอาวุโสอำเภอหล่มสัก เป็นประธานพิธีเปิด และ นางสาวจิราพร เทืองน้อย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มสัก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก กำนันตำบลน้ำชุน คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และสตรีในพื้นที่อำเภอหล่มสัก เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน การดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้สตรีมีการรวมพลัง สร้างความสามัคคี และสุขภาพแข็งแรง
(Visited 4 times, 1 visits today)