พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าหลังการดำเนินการขุดของแปลงพื้นที่ต้นแบบตำบลตาลเดี่ยว

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้นางสาวยุวเรศ ไหวดี และนางสาวธัญรัตน์ ปาศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลตาลเดี่ยวลงพื้นที่ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าหลังการดำเนินการขุดของแปลงพื้นที่ต้นแบบ ณ แปลง นางจิรภัทร์ คำทอง หมู่ที่ 1 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)