“พช.หล่มสัก ดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2564”

เข้าชม 14 ครั้ง
23 ก.ย. 64 เวลา 13.00 น.
นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอหล่มสัก ดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอที่เข้ารับการคัดเลือก คือ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยนำเสนอผลงานผ่านระบบชูม (Application Zoom) โดยมีพระครูสารวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก พระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านติ้ว ปลัดอำเภอหล่มสัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลห้วยไร่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดศรีสองคร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(Visited 14 times, 1 visits today)