“พช.หล่มสัก เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีไทยตำบลห้วยไร่ โดยใช้พลัง “บวร”

เข้าชม 4 ครั้ง
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย นางปนัดดา ไชยแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีไทย โดยใช้พลัง “บวร” ประกอบด้วย บ้าน วัด ราชการ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ห้วยไร่ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินการ การสำรวจข้อมูลสมาชิก การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตผักอินทรีย์การเตรียมสถานที่สำหรับการผลิตสินค้าแปรรูป การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการตลาด ณ วัดโฆษา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ และลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำหรับใช้เป็นศูนย์รวมในการผลิตสินค้าของกลุ่ม และสำรวจศูนย์เรียนรู้ปลูกผักอินทรีย์ของ นายสังวาลย์ ผิวผ่อง อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 12 ตำบลห้วยไร่ ซึ่งเป็นแปลงปลูกผักอินทรีย์ มีผักสวนครัว พริก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ชะอม กล้วยน้ำหว้า ฯลฯ และได้แนะนำให้นำแนวคิดการทำหลุมพอเพียง การทำจุลินทรีย์จาวปลวก เพื่อใช้ในการปลูกผักอินทรีย์ ในการนี้ พระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ พร้อมด้วยกรรมการกลุ่มฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อวางแผนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีไทยให้บรรลุเป้าหมาย : ประชาชนมีความสุข มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการปลูกผักอินทรีย์ไว้กินและจำหน่ายในชุมชนและนอกชุมชน ส่งผลทำให้ตำบลเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
(Visited 4 times, 1 visits today)