“พช.หล่มสัก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

เข้าชม 4 ครั้ง
20 ก.ย. 64
นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย นางสาวนิตินาฎ แก้วกลิ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด โดย นางสุวัฒน์ แสงอ่อง ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านหวาย เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น และกลุ่มสตรีอำเภอหล่มสัก ได้ร่วมจัดจำหน่ายและแสดงสินค้าภายในงาน ได้แก่ 1. ส้มโอ จากกลุ่มส้มโอแปลงใหญ่ตำบลลานบ่า 2. น้ำผึ้งและยาหม่อง จากกลุ่มสมุนไพรสตรีตำบลน้ำชุน และ 3. มะพร้าวแก้ว และทองม้วนสดมะพร้าวอ่อน จากกลุ่มสตรีตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(Visited 4 times, 1 visits today)