“พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ตำเนินการตรวจสอบและติดตามการขุดแปลงตำบลน้ำเฮี้ย”

เข้าชม 5 ครั้ง

@พช.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง ฉบับที่ 182 “พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ตำเนินการตรวจสอบและติดตามการขุดแปลงตำบลน้ำเฮี้ย”

28 ก.ค. 64

นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้นางสาวยุวเรศ ไหวดี และนางสาวธัญรัตน์ ปาศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลตาลเดี่ยว พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลน้ำเฮี้ย ลงพื้นที่ตำเนินการตรวจสอบและติดตามการขุดแปลง ณ แปลงนายไพรวัล จันทร์นุช หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)