“พช.หล่มสัก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 จัดทำโครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลูกสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” และสืบสานประเพณีงานบุญเจดีย์ข้าว บูชาพระแม่โพสพ หว่านข้าว ถอนกล้า ดำนา และเก็บเกี่ยว เพื่อจัดงานบุญเจดีย์ข้าว ปี 2564”

เข้าชม 2 ครั้ง
@พช.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง ฉบับที่ 181 “พช.หล่มสัก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 จัดทำโครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลูกสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” และสืบสานประเพณีงานบุญเจดีย์ข้าว บูชาพระแม่โพสพ หว่านข้าว ถอนกล้า ดำนา และเก็บเกี่ยว เพื่อจัดงานบุญเจดีย์ข้าว ปี 2564”
28 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น.
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดทำโครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลูกสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” และสืบสานประเพณีบุญเจดีย์ข้าว บูชาพระแม่โพสพ หว่านข้าว ถอนกล้า ดำนา และเก็บเกี่ยว เพื่อจัดงานบุญเจดีย์ข้าว ปี 2564” โดยมีนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอหล่มสัก ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานบุญเจดีย์ข้าวตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ แปลงนาของนายสวัสดิ์ คำสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรอื่นๆ ที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับการป้องกัน รักษาโรคโควิด-19 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนพลังบวร ดำเนินกิจกรรมด้านการใช้ภูมิปัญญาแพทย์สมุนไพรไทย ทั้งด้านการรักษา และการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และเพื่อรำลึกถึงบุญคุณพระแม่โพสพ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ใช้หลัก “บวร” ประกอบด้วย วัด ราชการ เป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน และใช้พลังชุมชนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒. พิธีเลี้ยงผีตาแฮกปลาบ่าวปลาสาว 3. กิจกรรมมอบต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และ 4. กิจกรรมถอนกล้า-ดำนาในแปลงนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะสงฆ์อำเภอเขาค้อ น้ำหนาว และอำเภอหล่มสัก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนอำเภอหล่มสัก ประมาณ 150 คน โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก พระภาวนาวชิรปราการ (พระอาจารย์ปารมี) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พระครูพัชรคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว พระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าคณะตำบล ห้วยไร่ เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ คณะสงฆ์ตำบลห้วยไร่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รพ.สต.ห้วยไร่ ครู กศน.ตำบลห้วยไร่ เกษตรตำบลห้วยไร่ ครูใหญ่โรงเรียนสร้างสุขสูงวัยตำบลห้วยไร่ ผู้นำท้องที่ หมู่ที่ 1-13 ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลห้วยไร่ทุกหมู่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เป็นอย่างดี จนทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
(Visited 2 times, 1 visits today)