อบรมทำตะกร้าเชือกร่ม หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบบปากดุก ณ ที่สหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด

เข้าชม 164 ครั้ง

อบรมทำตะกร้าเชือกร่ม หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบบปากดุก ณ ที่สหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด

 

(Visited 164 times, 1 visits today)