วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 256 นายทวีสันต์ สุขเจริญ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ค้ดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศและติดตามการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ ปี 61 บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ ณ. อบต. บ้านไร่

เข้าชม 50 ครั้ง

วันที่  6  กุมภาพันธ์ 256  นายทวีสันต์ สุขเจริญ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ รก.พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ และทีมงานนักวิชาการฯสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์. ค้ดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศและติดตามการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ ปี 61  บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ ณ. อบต.  บ้านไร่

(Visited 50 times, 1 visits today)