โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group

เข้าชม 25 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group (SSG) ปี 2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก

(Visited 25 times, 1 visits today)