มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทาน อำเภอหล่มสัก

เข้าชม 131 ครั้ง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. อำเภอหล่มสัก ได้จัดพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายกองเอกวิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะ ฯ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสัก  จำนวน ๒,๐๑๔ ชุด

บันทึก

(Visited 131 times, 1 visits today)