อำเภอหล่มสักขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ปี ๖๐

เข้าชม 54 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก อบรมเตรียมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จำนวน ๔๙ หมู่บ้าน ๆ ละ ๕ คน รวม ๒๔๕ คน ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

(Visited 54 times, 1 visits today)