ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อปณิธานแม่”เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยจัดให้มีกิจกรรมเดินขบวนอันเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน ณ วัดประชิตกัลยาณมุนี บ้านห้วยมะยม หมู่ที่ 6 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า การแลกเงินขวัญถุงเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และการแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและ ระดมทุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งรายได้จากการจัดงานจะใช้เป็นทุนทรัพย์ในการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด ในหมู่บ้าน ชุมชนบ้านห้วยมะยม อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

[...]

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า จัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. หล่มเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาแซง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า มาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ วิถีไทหล่ม โดยมีผู้ประกอบการมาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สิ้นค้าเกษตรแปรรูป และผ้าทอไทหล่ม จำนวน 26 ราย ซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการที่มาจำหน่ายสินค้ากว่า 42,000 บาท ซึ่งตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ วิถีไทหล่ม จัดให้มีตลาดนัดจำหน่ายสินค้าแกนักท่องเที่ยวทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

[...]