ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หล่มเก่า “ผ้าไทยใส่ ให้สนุก” รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ร่วมอนุรักษ์ผ้าทอพื้นถิ่น สนับสนุนสินค้า OTOP ชุมชน 🌟

#เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีว [...]

ระชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายค [...]

พช.หล่มเก่า: เข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนล่าง เนื่องในโอกาสวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน

#เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีว [...]

พช.หล่มเก่า ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอผู้ที่ควรได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566

#เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีว [...]

พช.หล่มเก่า เข้าร่วมประชุมจัดงานมหกรรมผ้าไหมทอมือฟืมไม้แห่งชาติ และ หัตถศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีว [...]