แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร (สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย) กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว ณ บ้านพักนายอำเภอหล่มเก่า

โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย หนึ่งในแผนปฏิบั [...]

อ่านต่อ