พบปะ…ประสาเงาพัฒนากร (ผู้นำ อช.)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสุจิตร ทิพย์โสต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ไตรมาส 3 เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำแผนการดำเนินงานในไตรมาส 4 พร้อมทั้งหิ้วปิ้นโตมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดย จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 79 times, 1 visits today)