ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.  จ่าสิบเอกสุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2563  เพื่อรับมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน โดยนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1

(Visited 59 times, 1 visits today)