แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร (สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย) กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว ณ บ้านพักนายอำเภอหล่มเก่า

โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย หนึ่งในแผนปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ร่วมกันปลูกผัก ณ บ้านพักท่านนายอำเภอหล่มเก่า นำโดยท่านนายอำเภอหล่มเก่า นายหมวดเอกทวิช ทวิชยานนท์ ปลัดอาวุโส มว.ต.พรพงษ์ ชาญชัยภัครธากูร ทีมงาน สนง.พัฒนาชุมชน อ.หล่มเก่า นำโดย จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.หล่มเก่า นางวาสนา ธีรนิติ หน.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อ.หล่มเก่า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัด บ้านเนินนาทอน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บ้านน้ำครั่ง สุดท้ายก่อนแยกย้ายทุกคนก็แบ่งปันพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ผักที่แต่ละท่านนำมา ไปปลูกกันต่อที่บ้านเพื่อขยายผลต่อไป

(Visited 71 times, 1 visits today)