พักชำระหนี้ สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระหว่างวันที่ 3 – 10 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ได้รับคำร้องขอพักชำระหนี้จากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีกำหนดชำระอยู่ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจงประกาศ  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับสมาชิกกลุ่มสตรีที่ขอพักชำระหนี้ จำนวน 10 กลุ่ม ได้เข้าใจ พร้อมจัดทำเอกสารขอพักชำระหนี้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 54 times, 1 visits today)