โครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า ร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ หลักสูตร “OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 และหลักสูตร “การเงิน การคลัง” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย ด้วยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 58 times, 1 visits today)