งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า นำหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ฯ บ้านนาเกาะ หมู่ที่ 1 พร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ฯ อำเภอ ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ในการนี้ บ้านน้ำครั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังบาล ได้จัดชุดการแสดง “ฟ้อนเอิ้นขวัญ” ในพิธีเปิดดังกล่าว และยังเป็นหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นได้รับโล่รางวัล  และบ้านเนินนาทอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนินบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาซำ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 ณ หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 27 times, 1 visits today)