เบื้องหลังการถ่ายทำคลิปสั้นงานเด่นคนพัฒนาชุมชน อำเภอหล่มเก่า

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมให้การต้อนรับทีมงานสารสนเทศการพัฒนานาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการถ่ายทำคลิปสั้นงานเด่นคนพัฒนาชุมชน ดังนี้ กิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ได้แก่ อบต.วังบาล กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านเนินนาทอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน และกิจกรรมกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินนาทอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน อีกทั้งได้ถ่ายทำผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของอำเภอหล่มเก่า ในการนี้ นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า ให้เกียรติร่วมถ่ายทำด้วย

(Visited 91 times, 1 visits today)