การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี 2563 ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า     จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 57 times, 1 visits today)