“กถาพัฒนากร”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมศึกษา กถา พัฒนากร  ซึ่งเป็นคัมภีร์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน สำหรับการปรับเปลี่ยนสถานการณ์การทำงาน โครงการ/กิจกรรม ตามปัญหาความต้องการของประชาชนและตามแนวนโยบายของรัฐบาล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 

(Visited 631 times, 1 visits today)