ประชุมประชาคมเพื่อหามาตรการของชุมชน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลศิลา พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลศิลา ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออก และประชาคมหาข้อตกลง/มาตรการของชุมชนในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้าน    โป่งสามขา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 73 times, 1 visits today)