การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการจัดพิธีแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุจิตร ทิพย์โสต พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลนาเกาะ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่และแกนนำชุมชน ร่วมประชุมหารือการจัดงานอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 31 times, 1 visits today)