การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหล่มเก่า และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหล่มเก่า

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหล่มเก่า ครั้งที่ 2/2563 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหล่มเก่า (ศป.ปส.อ.หล่มเก่า) โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 39 times, 1 visits today)