การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหล่มเก่า และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหล่มเก่า

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่ [...]

อ่านต่อ

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการจัดพิธีแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุจิตร ทิพย์โ [...]

อ่านต่อ