โครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลศิลา ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ได้ร่วมจัดบูธแสดงสาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋วและแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหินโง่น หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 103 times, 1 visits today)