การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินรายการวิทยุ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวันฉลอง ถาคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์ กิจกรรมนักจัดรายการวิทยุ โดยมี นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 36 times, 1 visits today)