กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเสงี่ยม อินทมงคล พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลหินฮาว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะบ้านหนองยาว หมู่ที่ 1 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 33 times, 1 visits today)