การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหล่มเก่า และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหล่มเก่า

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหล่มเก่า ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหล่มเก่า (ศป.ปส.อ.หล่มเก่า) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 63 times, 1 visits today)