โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี “ทักษะการจีบผ้า”

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านเนิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านทักษะการจับจีบผ้า ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มเก่า กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 118 times, 1 visits today)