การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหล่มเก่า และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหล่มเก่า

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิง [...]

อ่านต่อ