พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยนางเกษร จันทร์แดง ผู้ใหญ่บ้านน้ำครั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังบาล เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้มอบประกาศเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อีกด้วย

(Visited 41 times, 1 visits today)