การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลบ้านเนิน

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านเนิน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลบ้านเนิน  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 35 times, 1 visits today)