การคัดเลือกการดำเนินงาน ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยนางรงค์ลักษณ์ แก้วอ่อน เข้ารับการคัดเลือกการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562  ประเภทผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 37 times, 1 visits today)