โครงการเวทีส่งเสริมความเข้มแข็ง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเวทีส่งเสริมความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ  ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 19 times, 1 visits today)