โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายวันฉลอง ถาคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 47 times, 1 visits today)