โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายสุจิตร ทิพย์โสต นางกมลวรรณ ปาลา และนางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 23 times, 1 visits today)