การประชุมคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 25 times, 1 visits today)