การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14:00 น. นางอรทัย จันทร์ผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 (ไตรมาส 3 – 4) โดยมี จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 58 times, 1 visits today)