การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลศิลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 42 times, 1 visits today)