งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าเฝ้ารับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ทั้งนี้นายมนัญชัย ตรีสุข ประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

(Visited 73 times, 1 visits today)