การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มเก่า

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มเก่า โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 56 times, 1 visits today)