การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอหล่มเก่า

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางกมลวรรณ ปาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอหล่มเก่า ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 42 times, 1 visits today)