การประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 45 times, 1 visits today)