เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า โดย จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้ใหญ่บ้านเนินนาทอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน, ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินนาทอน เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน จากนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามลำดับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 50 times, 1 visits today)