ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติและถนนเฉลิมพระเกียรติในเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 37 times, 1 visits today)