การประชุมตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า โดย จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอ ดำเนินการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2562 โดยจะนำมาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 23 times, 1 visits today)